Archive for október, 2011

Fotografie zo stretnutí s čitateľmi – jarné turné 2011, Bratislava, Slovensko

03/10/2011

Bratislava, Dom kultúry Stromová, 29.4.2011

Fotografie zo stretnutí s čitateľmi – jarné turné 2011, Trenčín, Slovensko

03/10/2011

Verejná knižnica M.R. v Trenčíne, 27.4.2011

Fotografie zo stretnutí s čitateľmi – jarné turné 2011, Halič, Slovensko

03/10/2011

Obecná knižnica v Haliči, 15.4.2011

Fotografie zo stretnutí s čitateľmi – jarné turné 2011, Lučenec, Slovensko

03/10/2011

Novohradská knižnica v Lučenci, 15.4.2011

Fotografie zo stretnutí s čitateľmi – jarné turné 2011, Slovensko

03/10/2011

Pezinok, 12.4.2011