Archive for apríl, 2011

Stretnutia s čitateľmi – Slovensko (aktualizovaný prehľad)

01/04/2011

* JARNÉ TURNÉ PO SLOVENSKU
(kompletný aktualizovaný prehľad):

Pezinok – utorok 12.4.2011, 17.00 h
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 902 01 Pezinok, tel. 033/641 23 15

Lučenec – piatok 15.4.2011, 11.00 h
Novohradská knižnica v Lučenci, ul. J. Kármána 2, 984 01 Lučenec, tel. 047/451 32 38

Halič – piatok 15.4.2011, 17.00 h
Obecná knižnica v Haliči, ul. Mieru 66, 985 11 Halič, tel. 047/451 16 94

Trenčín – streda 27.4.2011, 16.00 h
Verejná knižnica M.R. v Trenčíne, Hasičská 1, 911 82 Trenčín, tel. 032/743 42 67

Žilina – štvrtok 28.4.2011, 11.00 h
Krajská knižnica v Žiline, Bernolákova 47, 911 77 Žilina, tel. 041/723 30 90
(stretnutie je realizované formou besedy so študentami s možnosťou účasti pre širokú verejnosť)

Bratislava – piatok 29.4.2011, 10.00 h
Dom kultúry, Stromová 18, 831 03 Bratislava, tel. 02/444 58 062

Upozornenie: Plánované stretnutie v Dolnom Kubíne, ktoré malo byť 14.4., je zrušené z dôvodu rekonštrukcie knižnice – o jej začatí sa rozhodlo až po potvrdení termínu.